10 września 1526 roku sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu Przysięga oficjalnie potwierdzała inkorporację Mazowsza do Korony. Tym samym Mazowsze przestało być samodzielnym księstwem stając się składową częścią królestwa polskiego. _______________________ Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT, który znajdziesz TUTAJ #historykon #historia #ciekawostki #bitwyswiata #armia #liganauki #nauka #gruparatowaniapoziomu #polska#kalendarium #wydarzenia #ron #rzeczpospolita