Komornik od ciągnika walczy o przywrócenie do zawodu

Kategorie Wydarzenia

Komornik, którego asesor w nieprawidłowy sposób przeprowadził licytację i sprzedał traktor nienależący do dłużnika, odwołał się od decyzji o wydaleniu go z zawodu. Sąd Okręgowy uznał, że Komisja Dyscyplinarna ponownie musi się przyjrzeć sprawie.