Luksemburg jako pierwszy kraj w Europie zalegalizuje konopie indyjskie

Kategorie Wydarzenia

Minister zdrowia Luksemburga potwierdza plany i wzywa kraje sąsiadujące do złagodzenia swoich przepisów dotyczących konopi indyjskich.