Para hetero wygrała w sądzie proces o możliwość zawarcia związku partnerskiego

Kategorie Wydarzenia

Wyjaśnienie – w UK pary homoseksualne mogą wchodzić w tzw. rejestrowany związek partnerski. Dzięki temu para taka dostaje wszystkie korzyści płynące z zawarcia małżeństwa (podatki, dziedziczenie itp.) bez konieczności brania ślubu. Jednak możliwość taka nie była dostępna dla ludzi hetero.