Publikacją rządowych ogłoszeń i kondolencji zajmą się „Nasz Dziennik” i „GPC”

Kategorie Wydarzenia

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w przetargu na publikowanie kondolencji, nekrologów i ogłoszeń w wybranych dziennikach wybrała trzy firmy: Media Group, Spes (to wydawca „Naszego Dziennika”) i Forum (wydawca „Gazety Polskiej Codziennie”).