Wagina jako Najświętszy Sakrament. „Zachowujecie się obrzydliwie”

Kategorie Wydarzenia

Trójmiejski Marsz Równości przeszedł w sobotę ulicami Gdańska. Grupa osób prezentowała tam rysunek waginy imitujący Najświętszy Sakrament (ciało i krew Chrystusa). „Gardzicie innymi, a domagacie się…