ZARZUTY dla rodziców, narażających 4-letniego syna na zamieszkach we Wrocławiu.

Kategorie Wydarzenia

Tak się skończyła bezmyślność ojca, który narażał na niebezpieczeństwo i stres swojego syna podczas nacjonalistycznego „marszu Międlara”.